Obituary

Obituary

August 26
Misao Nakata
Stanley Hiroo Shono
Shizue Kagawa
Miyoko Takaragawa
Mitsue Aizumi Tanaka

August 25
Sizue Kagawa
Fred Akira Sakuda
Ruth Mariko Sakurai
Akio Sawada
Miyoko Yasuda

August 22
Yo Kikugawa
Grace Takeko Tamae
Francis Hideo Kishi

August 20
伊藤幸子

August 19
Yoshie Sakai

August 18
Kazuo Kitani
Steve Haruo Kobata

August 15
Ben Hayato Makiyama
Glen Shizuo Mayekawa
Robert Kazunobu Toji
Keiko Mizuhara

August 12
Mae Hata

August 11
中川君子
Helen Yoshie Hiramatsu
Susan Yamaguchi Lew
Kimiko Nakagawa
Asako Sakai Yamashita

August 8
Ayako Gloria Fujimoto
Yuki Hayakawa
Fumiko Nakano
Izumi “Sandy” Oshiro
Motomi Sakamoto
Thomas Isamu Nose

August 6
Choye Sugita

August 4
Nobuyoshi Ishino
Yutaka Shiraishi

August 1
Keiya Kay Ikoma
Anthony (Tony) Matsuda
Ihoko Joy Tanaka
Roy Keiji Tanikawa

July 30
Tomiko Izumi
Elaine R. Yagawa

July 28
Ruth Ohmura Nishida
Ayako Wada

July 25
Jack Katashi Ninomiya
Russell Hiroyuki Yamaga

July 23
Tom Shoso Ikkanda
Emi Matsuoka
Frank Shizuto Nakatani
Toshiye Ohigashi
大東敏恵

July 21
Ai Hoshizaki
June Takekawa Hsu
Roy Chokichi Miyamoto
Yoriko Morimoto
星崎アイ

July 18
Kiwako Kawai
Jane Hideko Okada McNeely
Jack Katashi Ninomiya
Dennis M. Nishimura
Loretta Shigeko Ujiiye
Stephen Takaaki Shinto
Ruth Miyoko Kawai
氏家ロレッタ繁子
河井喜和子

July 14
Roy Kazuo Nishimura
Jun Okuma
Yukiye Yoneda

July 11
Yaeko Imamura
Attado Spud Shiraki
Alice Waki Sakai

July 9
Miyuki Matsuda
Toshiko Yoshihara
松田美幸

July 8
Danny Yoshinori Fujii

July 7
Henry Chiyoharu Itow
Rinko Kiriyama
Toyoji Sugita
Yasuo “Johnny” Yamaji
伊藤ヘンリー千代冶
桐山倫子

July 2
Jane Kikumi Saiki
Frank Takashi Tofukuji
Ray Yamada

July 1
David Tsutomu Matsumura
Jim Hajime Yamaguchi

==

Past Obituaries