Obituary

Obituary

December 8
水谷静代
Ruth Kano
Shizuyo Mizutani
Sachiye Takamoto

December 7
桑原一子
Frances Midori Kaji
Kazuko (Kakishita) Kuwabara

December 6
William “Bill” Imanaka
Mark Masao Ozawa
Shunichi “Jake” Chisaki
Janet Mitsui Brown
Harry Mitsuo Honda
Shizuye Takehana
沼田光子

December 3
Janet Mitsui Brown
Mary Tsuruko Kinoshita
Sumiko Terasawa

December 1
Mike Kiyoshi Amate

November 30
Marian Yasue Fujimoto
Mary Aiko Fujita
Dr. Katsumi Miyai

November 29
Rose Nakamura
Reverend Keigo Morishita
森下敬吾

November 26
野口静子
花房健三郎ウィリアム
Ken William Hanafusa
Stan Hayashi
Kenny Imai
Roy Kazuaki Sakata

November 22
Yoshie Fujitaki
Masae Matsuba
Yomiko Murakami
Kumie Oka
Sidney Yuji Yamazaki

November 19
Masae Matsuba
Thomas Hiroshi Matsunaga
“Mike” Takashi Mayekawa
Seiji Yoshida
Shizue Vickey Ito

November 17
Carol Masako Tanaka
Shizue Vickey Ito

November 15
Donald Kenji Kanemaru
Miki Amai Kumamoto
Kumie Oka

岡九美恵
門松みふ
山中ダニエル慎二

November 12
前田至
Matsuye Fujitsubo
Itaru Maeda
Nobuko “Ellen” McCabe

November 10
Mary Yoshiko Oye
Sadako Tamura
Rev. Fumio Okazaki
田村貞子

November 9
Arthur T. Mikamo
Teruko Terry Mimura

November 8
May Yoshida
Hisae Linda Kinoshita
Takuo Hohri
Kimi Fukumoto
Asayo “Aussie” Hiraizumi

November 5
金城静枝
Kimi Fukumoto
Midori Karatsu
Takeshi Ted Kitaoka
Diane Naomi Urasaki
John Wong

November 2
Peter Shin Masai
Mollie Miyamoto
Ronald Y. Doizaki

November 1
Vicki Sekiguchi Granucci

October 29
Kimiye “Kim” Minami
Jeannette “Jeannie” Kyoko (Yamagata) Sanderson
Dennis John Welsh

October 25
May Y. Tomikawa

October 20
黒木美弘
Yoshihiro Kuroki
Yoshiko Nakagaki
Alice Ochiai

October 19
Nagato “Nag” Komatsu
Haruo Sangen

October 18
Yoshiko Fujimoto
Arthur Yoichi Omoto
Katharyn “Katie” Kayser

October 15
伊藤クリスティーン直美
沖野淑子
Yoshiye Tsuyuki
Annabelle Kim
Teruko M.Okimoto
Yoshiko Okino
Janice Makino Pulici

October 12
中元タカ子
Aiko Hamaguchi
Takako Nakamoto
Kazuye (Tsuchiyama, Inouye, Yoshitomi) Oye
Harumi Sasaki
Erma M. Uyeno

October 8
宮本節子
山本マリー万里子
吉田公子
Mae Matsumoto
Robert Isamu Matsunaga
Lila Hiroko Nacion
Jane Furuta
Tsuyoko (Sue) Ota
Bernice Shizuko Shiraga
Yoshiye Tsuyuki
Marie Mariko Yamamoto
Koko Yoshida

October 5
Setsuko Miyamoto
George Yamaguchi, PharmD.

October 4
佐藤節子
武田マーガレット・ツタコ
與儀祐定
Kenro Fukuhara
Margaret Tsutako (nee Kamifuji) Takeda
Setsuko Sato
Sukesada Yogi

October 1
Edward “Fuzzy” Fujimoto
Shoji Furutani
Sumiko Kiyomura
Shizuko Nakamura
Joyce Setsuko Nishikawa
Robert Tak Shishima
Amy Watada
Riyoko Kinoshita Chikami

==
Past Obituaries