Connect with

In the Rafu: Journeys in Kansai | Proud to Serve: Japanese American WWII Veterans | Family Tree Project

 

Obituary

July 30
本田実

July 29
玉城美江子

July 26
田辺ケイ千代子
中山瑠璃子
宮川功ジョージ

July 19
John Ukita
Ken Ben Osajima

July 16
内田静子
Roy H Ito
Hisako Masukawa
Shizuko Uchida

July 12
山田梧郎

July 10
Satsuko “Margaret” Ego

July 9
Milton Jiro Kanda
Clarence Edward Hoynes

July 8
Kimie Izumida
Noriko Shiratori

July 5
George Nobuo Naohara

July 3
Dorothy Namiye Shibayama

July 2
Kazue Okamura
飯島ジョージ光雄

July 1
Takeichi Jack Furutani
Aiko Kaneko
Takeko Sadamoto
Atsushi Sasaki
Carolyn Aki Shinzato
Roberta Fumi Shiozaki
Dean Glenn Suruki
Mary Uchida
Christine Tsutaye Yamagata

June 25
Jeffrey Sadao Kodama
Harry Noriki Mitsuuchi

June 24
坂田保代
Fumiko Matsumoto
Yasuyo Sakata
Tamotsu “Tamo” Isozaki

June 21
Mary Mitsuye Honkawa
Fusako Imada
Richard Hiroshi Kakihara
John Shoji Kataoka
Betty Takako Nishio
Amy Omatsu
Tsuyako Ruby Sumida

June 18
Yoneko “Yone” Okanishi

June 17
Fujiko Ishikawa
Tamotsu “Tamo” Isozaki
Nobuko Nobie Saito

June 14
May Kazuko Sutow Okamoto
Nobuko Nobie Saito
Hitoshi Sameshima
Yoshiharu Mizutani

June 11
Kiyoshi “Ambrose” Masutani

June 10
倉田吉雄
谷口美子
Robert Chida-Hongo
Katsutoshi Sasabe

June 7
Kazuko “Ann” Kanemoto
Michiyo Nonoshita

June 3
Sue Shizumi Okada
Toru Sugita
Alice Kikue Yamada
岡田スー静美
杉田徹

==

Past Obituaries

THE RAFU SHIMPO COMMUNITY