Obituary

Obituary

November 25
Emiko Harada
Kimiko Tsuji
辻君子

November 24
Mary Masako Furuto
Dori Sumi Kanashiro
Ken Kimura
Leslie Kurakazu
Helen Toshiko Watanabe
Sakiyo Yoshida
木村建
吉田サキヨ

November 21
Joyce Toshi Ichikawa Price
George Kuroki
Yoshiaki Miyoshi

November 19
George Fujimoto

November 18
Dennis Ray Murashige
Yumiko Yasuda

November 17
Elizabeth Masako Kaneko
George Masaji Kikuta
脇元丈治

November 14
Lillian Yuriko Fujii
Toshio Fujii
Rick Seiji Kasuyama
Fumi Kawasaki
Katherine Keiko Mooko
Masayuki “Mas” Nakamura
Alan Tadashi Shiosaki
Yuriko Umeda
Richard Yamada

November 12
Katherine Keiko Mooko
Walter Tatsuo Tatsuno, Jr.

November 10
鮫島サム信夫

November 7
清野容子
洞ミヨ

November 5
Elaine Emiko (Yamada) Agcaoili
Akiko Betty Fujii
Charles Niro Nakagawa

November 4
Amy Hino
Minnie Saito

November 3
Grant Nakayama
Giro Saisho

October 31
Thomas Kawada
May Kushida
Eyoko Miyamoto
John Noboru Mitsui
Hiroko Yamamoto

October 29
Tsuneo Ida

October 28
加納川昭二
Iwaho Duke Ogawa

October 27
Noriko Fujimoto
Taeko Kaili
Ronnie Masaru Kiyohara
Youko Okumoto
Yae Shimotsu
Nobuko Yamada
長瀬峰子

October 24
横竹ベン壽
Taeko Kaili
Eleanor “Ellie” Minami
Masako Minami
Kinuko Miyagishima
Sumi Nakamura
Ben Hisashi Yokotake
Yoshiaki Ito

October 22
Shoji “Stogie” Kanogawa
Sumie Sue Sugano
菅野スー澄江

October 21
Shoji “Stogie” Kanogawa

October 20
Ryoji Akiyama
Yoshiko Sato

Octobrer 17
Saburo Hori
Laurie Anne Quon Koga
Masuo “Mas” Kumamoto
Fumiko Shibata

October 15
Eiji Nakahara
Kimiko Sasaki
Masatoshi “Mas” Yoshida

October 14
秋山良二
榎本房子
Jean C. Amano
Fusako Enomoto
Dan Takeo Inouye
Misao Morikawa
Sumi and Ray Tamaki
Ellen Nobue Tojo
Ruby Toshiko Uyekubo

October 10
久司利津代
Ritsuyo Kushi
James “Jim” Osamu Saito

October 7
Yukie Florence Sakamoto

October 6
Sumiyo A. Kawaguchi
Michiya Matsuda
江藤義明
松田道弥

October 3
Setsuko Sue Ito
Fumiko Frances Kobayashi
Elsie Matsumoto
Mary Mariko Nakagawa
James “Jim” Osamu Saito
Joseph Mitsuo Yamamoto

山本ジョセフ満雄

October 1
Miyoko Mayekawa
Kumiko Koyama Misono
Cornelia Fumie Sakamoto
Jimmy Yasutake

==

Past Obituaries