Obituary

Obituary

December 20
Dr. Yoshio Akiyama
Tomomi “Charles” Honma
Ichiro Inouye
Lloyd Yoshiya Ishimaru
Kenichi Morishita
Yukio George Okamoto
Miyoko Onoda
Martha Masako Suzuki
Mary Unoura

December 13
Marjorie Sachiko Iwasaki
Richard Sadaichi Sakurai
桜井リチャード貞一

December 11
Shigeru Kiyomura

December 9
Fumio Ishida
Roy Mayeda
William Minoru Takata
Sachiko Tsuchii
槌井幸子

December 6
Takeshi “Take” Hirano
Grace Kiku Kodama Ito
Louise Masame Nagano
Shizuko Barbara Oda
Gary Kei Sadakane
Yoshio Sakamoto
若柳久三

December 4
Victor K Nose
Robert Motozaki
光林正二

December 3
George Hiroshi Masumiya

December 2
Kiyoshi Maruyama
Mitzi Hamano
Shin Sako

November 29
小坂一夫
Kazuo Kosaka
Shizu Matsumura
Tsuma Suminaga
Kenji Kenneth Taketani

November 26
Dorothy Keiko Kaneshiro
Tsuma Suminaga

November 25
青木孝子
Roy Otamura
Laurence Iwao Yamagata
Shizuye Yoshioka
Akio Horii

November 22
Richard “Rick” Kimura
Teruko Victoria Sakai
Reiko Yamasaki
Kazumi Fujiu
Toshio Odano
小田野俊雄
新田ジェーン

November 20
James Katsumi Mitsumori
Jane Hashimoto Nitta

November 18
Kei Bessho
Janet T. Haraguchi
Kooji Murayama
Jason Tadashi Nakashima
Masayo Grace Shigenaka
Jessie Tabata Watanabe

November 15
Tsugio Hiji
Mabel Mae Tanino

November 13
Margie Abe
Martha Sadami Kozuki

November 12
Toshio Kawaguchi
Jiro Kawashima
川口利男
川島二郎
佐藤ケネス次郎

November 8
Kazuhiro Timothy Baba
Frank Toshiro Iwata
Jack “Jake” Matsumoto
Kinuko Matsumura
Hiroe Sonoyama
Bruce Y. Takahashi
Hisashi Watanabe
松村衣子
渡辺久

November 6
Roy Yoshitaka Goto
Grace Michiko Iwaki

November 5
Miyo Ohara
Grace Michiko Ishitani nee Imaizumi (correction)
大原美代

November 4
Atsuko Irene Abe
Grace Michiko Ishitani nee Imaizumi
Tsuruko Kanemitsu
Mark Masaru Shimamoto
Mrs. Kazuko Takahashi
Motoe Teramoto
Aiko Tomita

November 1
Miyoko “Miyo” Fujikawa
Kazuo Saika
Masako “Masi” Seki
Satoru Togashi

==

Past Obituaries