Japanese Trojan Club, 1942

0

Hayao Abe
Steven Abe
Gladys Aoki
Frank Chuman
George Fujii
Joe Fujikawa
Nobuko Fujiki
Floyd Fujiu
Kiyoshi Fujiwara
George Furutani
Toru Haga
Yasushi Hara
Kaneko Hatanaka
Harry Higa
Yuriko Hirooka
Kei Hori
Yoshiharu Inadomi
Tomeo Inouye
Victor Ito
Yorisada Kagawa
Ronald Kamachi
Shig Kanemaki
George Kanemoto
Wayne Kato
Herb Kawahara
Iwao Kawakami
Yoshiteru Kikawa
Nelson Kitsuse
Yutaka “Kody” Kodama
Henry Kondo
Ed Koyama
Alice Kurata
William Kuratani
Dave Masuoka
Hazel Matsui
Yeiki Matsui
Setsuko Matsunaga
George Mio
Dike Nagano
Fukui Nishi
Kaz Nomuro
George Nonoshita
Cherry Obayashi
Robert Obi
Jiro Oishi
Jun Oishi
Mas Oki
Jim Okura
Juro Sagata
James Sakamoto
Hitoshi Sameshima
Midori Sato
Kunihiro Seki
Tomio Sugano
Fred Suto
Naoshi Suzuki
Lucy Taguchi
Ichiro Takahashi
George Tanbara
Ken Uyesugi
Satsuyo Watanabe
Chiyo Yamaguchi
Hideo Yamamoto
Eiji Yamamoto
Yoneo Yamamoto
George Yokoyama

Tags

Share.

Leave A Reply